Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai

Cấu hình địa chỉ IP bằng các lệnh trong cmd .

Thông thường để cấu hình và gán địa chỉ IP cho máy tính trong mạng bạn chỉ cần cấu hình trong Network Connections và thiết lập địa chỉ IP trong giao thức TCP/IP bằng giao diện Windows. Nay tôi giới thiệu thêm một phương pháp cấu hình địa chỉ IP sử dụng câu lệnh Command line đôi khi cách này sẽ được dùng trong các trường hợp cần thiết
Để cấu hình địa chỉ IP, DNS, WIN bằng command line. Các bạn thực hiện các bước sau:
Vào của sổ command prompt ( Start>Run--> gõ cmd đối với Windows 2000,Xp,2003 hoặc gõ command đối với Windwos 98, Me) gõ lệnh:
netsh
interface IP
<--Set IP Address-- >
set address name= ``Local Area Connection`` source=dhcp
set address local static
vidu:
set address name= ``Local Area Connection`` source=dhcp
set address local static 192.168.1.2 255.255.255.0
<--Set Preferred DNS Server -- >
set dns name= ``Local Area Connection`` source=dhcp
set DNS Local Area Connection`` static
vidu:
set dns name= ``Local Area Connection`` source=dhcp
set DNS ``Local Area Connection`` static 192.168.1.1
<--Set WINS address-- >
set wins name= ``Local Area Connection`` source=dhcp
set wins Local Area Connection`` static
vidu:
set wins name= ``Local Area Connection`` source=dhcp
set wins ``Local Area Connection`` static 192.168.1.1
<--De thoat khoi chuong trinh--- >
Exit
Sau đây là một vài tính năng để bạn tham khảo .
Commands inherited from the netsh context:
.. - Goes up one context level.
abort - Discards changes made while in offline mode.
add - Adds a configuration entry to a list of entries.
alias - Adds an alias.
bridge - Changes to the `netsh bridge' context.
bye - Exits the program.
commit - Commits changes made while in offline mode.
delete - Deletes a configuration entry from a list of entries.
diag - Changes to the `netsh diag' context.
exit - Exits the program.
interface - Changes to the `netsh interface' context.
offline - Sets the current mode to offline.
online - Sets the current mode to online.
popd - Pops a context from the stack.
pushd - Pushes current context on stack.
quit - Exits the program.
ras - Changes to the `netsh ras' context.
routing - Changes to the `netsh routing' context.
set - Updates configuration settings.
show - Displays information.
unalias - Deletes an alias.
wins - Changes to the `netsh wins' context.
Commands inherited from the netsh interface context:
add - Adds a configuration entry to a table.
delete - Deletes a configuration entry from a table.
ip - Changes to the `netsh interface ip' context.
reset - Resets information.
set - Sets configuration information.
show - Displays information.
Commands in this context:
? - Displays a list of commands.
add - Adds a configuration entry to a table.
delete - Deletes a configuration entry from a table.
dump - Displays a configuration script.
help - Displays a list of commands.
reset - Resets TCP/IP and related components to a clean state.
set - Sets configuration information.
show - Displays information.
Khi bạn gặp các câu lệnh khó mà cần thiết sự trợ giúp thì gõ dấu hỏi (?) hoặc gõ (?/) các câu lệnh cần thiết sẽ được hiện nên và bạn có thể làm theo các trợ giúp đó 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates